Poster Historische Kaart Kampen – Stadsplattegrond 1652

From: 18,95

Prachtige historische stadsplattegrond van de stad Kampen in 1652. Deze prent is gebruikt in: Blaeu, Johannes Willemszoon. Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden. 2 delen. Amsterdam: Johannes Willemszoon Blaeu, 1652, dl. 1. In de legenda van deze kaart staan diverse gebouwen en straatnamen die ook in het hedendaagse Kampen zijn terug te vinden. Kampen werd vroeger ook wel de Hanzestad Kampen aan de IJssel genoemd. Zoals de De Bovenkerk, het Raadhuis, Broederpoort, de Koornmarktspoort en nog veel meer.